کانون دانش آموختگان مهر البرز کانون دانش آموختگان مهر البرز


تمدید مهلت ثبت نام بسته تابستانه(94/5/13)

1394/05/14  ،  09:23:59
فرستنده خبر: یوسف  نعیمی
تمدید مهلت ثبت نام بسته تابستانه(94/5/13)
تمدید ثبت نام بسته تابستانه
با سلام

نظر به درخواستهای مکرر اعضا محترم کانون دانش آموختگان مهر البرز مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام بسته تابستانه کانون، به اطلاع می رساند ثبت نام بسته مذکور تا روز شنبه مورخه 94/5/17 (ساعت 12 ظهر) تمدید می گردد. لذا ذکر نکات ذیل ضروری می نمایاند:

1- برنامه کلی بسته همان برنامه قبلی می باشد و فقط در عناوین وبینارها جابجائی صورت می گیرد.
2- برنامه در همان روزها اجرا می شود و فقط و فقط وبینارها یک هفته به آینده شیف پیدا خواهند کرد ( یعنی یک وبینار به آخرین هفته منتقل می شود).
3- تورها در همان روز و همان شرایط اجرا می شوند.
4- یکی از دلائل ارائه بسته بصورت یکجا ،استفاده از امکان تخفیف ویزه می باشد.