کانون دانش آموختگان مهر البرز کانون دانش آموختگان مهر البرز

تالارهای گفتگو
نام تالارتوضیحاتعناوین
IM مدیریت صنعتی5
MBA مدیریت کسب و کار97
MITM مدیریت فناوری اطلاعات3
CEM مهندسی عمران-مدیریت و ساخت2
PCM مدیریت پروژه و ساخت1
ITE مهندسی فناوری اطلاعات1
IE-EF مهندسی مالی10
IEM مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری1
IE-IE مهندسی صنایع-صنایع12
ITE-EA مهندسی فناوری اطلاعات-معماری سازمانی1
ITE-EC مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکی1
فرصتهای شغلی با سلام در این تالار فرصتهای کاری کانون جهت اعضاء اطلاع رسانی خواهد شد.2
ایده های جدید در فعالیت جدید کانون در این تالار به بحث و بررسی ایده های جدید می پردازیم.12
تالارهای گفتگو جهت هم اندیشی و تبادل نظر در مورد موضوعات مطروحه در هر تالار و در هر عنوان بصورت تخصصی تر طراحی شده است. استفاده از مطالب تالارها با ذکر منبع آزاد بوده و همچنین مسئولیت مطالب مطروحه کاملا به عهده ی طرح کننده ی آن می باشد.