کانون دانش آموختگان مهر البرز
درباره کانون درخواست عضویت ورود اعضا برنامه ها اخبار

درباره کانون

کانون دانش آموختگان مهر البرز، در راستای به اشتراک گذاری دانش و تجربه و همچنین بهبود همکاری ها و استمرار ارتباط با دانش آموختگان و فارغ‌التحصیلان موسسه آموزش عالی مهر البرز فعالیت دارد.

اهداف کانون


دانش آفرینی

دانش آفرینی دانش آفرینی دانش آفرینی

کارآفرینی

کارآفرینی کارآفرینی کارآفرینی

مدیریت سرمایه های انسانی

مدیریت سرمایه های انسانی مدیریت سرمایه های انسانی

عضویت در کانون


مزایای عضویت در کانون


- ارائه پیشنهادهای اصلاحی درباره برنامه آموزشی و پژوهشی موسسه براساس نیازهای دانش آموختگان و جامعه.
- برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی و گردهمائی های اجتماعی و فرهنگی.
- برگزاری کنفرانسها، سمینارها و گردهمائی های علمی، تخصصی، فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی و بین المللی.
- آشنایی با محیط های مختلف علمی، تخصصی و فرهنگی از طریق گردهمائی ها و بازدیدهای علمی (داخلی و خارجی).
- انجام پروژه های مشترک علمی میان کانون و سایر بخشهای اجرائی کشور با همکاری دانش آموختگان.
- ایجـاد تسهیلات مناسب جهت استفاده دانش آمـوختگان از امکانات کانون (مـانند کتابخـانه تخصصی، مراکز دانش، دفاتر مشاوره و ...)
- و...


wait...چند لحظه صبر کنید...